Стисло про факультет РЕКС

СТИСЛО
про факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
(до березня 2014 р. – радіофізичний факультет)

Індустрія розвинутих країн орієнтується на високі технології, які залежать від досягнень фундаментальних наук, сучасних методів досліджень, від нового стилю мислення. Науці та промисловості потрібні фахівці, які поєднують у собі якості дослідника й інженера.
Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка готує широкопрофільних фахівців із фізичної, твердотільної та наноелектроніки, квантової та медичної радіофізики, комп’ютерної інженерії, радіоелектроніки. Факультет – один із найкращих фахових центрів в Україні, який дозволяє отримати сучасну конкурентоспроможну в світі й якісну освіту в галузі прикладної фізики, електроніки та комп’ютерних систем на безкоштовній основі.
Ґрунтовна університетська підготовка з фізики та математики поєднується з вивченням технічних дисциплін: електроніки, комп’ютерних технологій, радіотехніки, медичної електроніки. Цим закладається основа освіти фахівця, яка потім доповнюється вивченням спеціальних курсів. Поглиблене вивчення англійської мови допомагає успішніше знайомитися з дедалі зростаючим потоком наукової інформації.
Від технічних вищих навчальних закладів факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем відрізняється ширшим університетським обсягом фундаментальної підготовки, а від фізичних факультетів багатьох університетів – технічним і комп’ютерним забарвленням прикладної фізики.
Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка – провідний центр України з підготовки фахівців за напрямами:

  • Бакалаврат «ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ»

магістерські програми:

  • «РАДІОФІЗИКА І ЕЛЕКТРОНІКА»

кваліфікація: радіофізик, інженер-дослідник, науковий співробітник;

  • «МЕДИЧНА ФІЗИКА»

кваліфікація: професіонал із медичної фізики, науковий співробітник.

  • Бакалаврат «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

магістерська програма:

  • «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ»

кваліфікація: інженер-дослідник комп’ютерних технологій, науковий співробітник.

  • Бакалаврат «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА».

КАФЕДРИ ТА ЇХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Кафедра фізичної електроніки
готує фахівців з фізики плазми та поверхні твердого тіла, які займаються плазмовими технологіями, екологічним застосуванням плазми, плазмовою електронікою, емісійною електронікою, газовими сенсорами.
Кафедра медичної радіофізики
готує фахівців для закладів медико-біологічного профілю, які опановують методи медичної діагностики на основі фізичного експериментального дослідження та основи біофізики, поглиблено вивчаючи комп’ютерні технології.
Кафедра квантової радіофізики
готує фахівців у галузі сучасних засобів зв’язку, телекомунікацій, лазерів, волоконно-оптичних інформаційних систем, які досліджують властивості електромагнітних хвиль у широкому діапазоні частот – від радіохвиль до ультрафіолету.
Кафедра нанофізики та наноелектроніки
готує фахівців з нанофізики та фізики поверхні, високотемпературної надпровідності, комп’ютерної обробки інформації, дослідження явищ у надмініатюрних і надвисокочастотних радіосхемах, оптичної обробки інформації.
Кафедра електрофізики
навчає студентів усім розділам експериментальної фізики. Її випускники за спеціалізацією «Прикладна оптика та магнетизм» (ОКР “Магістр”) є фахівцями в області наноструктурованих, органічних і напівпровідникових матеріалів. Наукові дослідження на кафедрі використовуються для створення сучасних приладів. Так, дослідження взаємодії магнітних наночастинок важливі для проектування пристроїв надщільного запису інформації.
Кафедра математики та теоретичної радіофізики
забезпечує викладання математичних курсів і розділів теоретичної фізики. Основні напрямки наукової роботи кафедри: статистична радіофізика, когерентна атомна й ядерна фізика, наномагнетизм, молекулярна біофізика, фотополімери.
Кафедра комп’ютерної інженерії
за спеціалізаціями “системні адміністратори” та “мережеві адміністратори” готує висококваліфікованих фахівців у галузі електроніки, апаратно-програмного забезпечення комп’ютерів, їх інтеграції у складні системи, інформаційних мереж, автоматизації, цифрових технологій керування, телекомунікаційних технологій, паралельних і розподілених обчислень.
Кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем
за спеціалізаціями “радіоелектронні засоби локації та навігації”; “радіоелектронні засоби комунікацій”; “радіоелектронні засоби технічного захисту інформації” готує фахівців із дослідження, розробки, виробництва та технічного обслуговування пристроїв, систем і комплексів для генерування, формування, управління, випромінювання електромагнітних хвиль, приймання, оброблення та відтворення інформації в радіо- й оптичному діапазонах, у т.ч. у сферах телекомунікацій, радіолокації, конструювання радіотехнічних пристроїв, мікрохвильової техніки й електроніки, технічного захисту інформації, ІТ-технологій.
Спеціалізація “високі технології (твердотільна електроніка)”
факультет спільно з Інститутом високих технологій готує фахівців з фізики та техніки напівпровідників, які займаються розробкою нових напівпровідникових пристроїв, створенням фотоперетворювачів сонячної енергії, дослідженнями наноструктур і спінтронікою.

Наш факультет було створено в 1952 році для обслуговування військово-промислового комплексу. Враховуючи складну політичну ситуацію, яка склалася в країні, можемо з впевненістю сказати, що за необхідності ми готові та спроможні виконувати завдання, спрямовані на захист нашої Вітчизни.
На факультеті працюють 3 академіки, 5 членів-кореспондентів НАН України, 15 лауреатів Державних премій СРСР і України, більше 50 професорів, докторів наук, понад 50 доцентів, кандидатів наук.Викладачі та науковці факультету мають плідні та довготривалі наукові контакти з рядом університетів і наукових установ світу. Співробітники, студенти й аспіранти виконують спільні проекти з науковими установами Німеччини, Франції, Нідерландів, Великої Британії, США, Японії, Китаю, Кореї, Росії тощо. За програмами обміну частина студентів проходить практику за кордоном, зокрема, у Німеччині, Франції, Нідерландах, Великій Британії, США, Японії, Китаї.
Частина студентів працює за технічними завданнями конкурсних позабюджетних НДР на оплатній основі. Останній курс студенти проводять у науково-дослідних лабораторіях факультету або в інститутах НАНУ, де вони виконують дипломні роботи.
Випускники факультету високо цінуються роботодавцями, отримують цікаву, престижну та добре оплачувану роботу з можливістю подальшого кар’єрного зростання. На випускників нашого факультету є постійний величезний попит у таких галузях, як телекомунікаційні технології, IT технології, системи захисту інформації, нанотехнології, космічні технології, біотехнології та медицина.
Отримавши диплом бакалавра, випускники нашого факультету мають можливість вступити до магістратури факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем або магістратури Інституту високих технологій, а потім продовжити навчання в аспірантурі.
Випускників факультету приймають до аспірантури провідних наукових і навчальних закладів за кордоном при успішному складанні вступних випробувань і за наявності відповідних рекомендацій від факультету. Дипломи бакалаврів і магістрів нашого факультету визнаються в світі без переатестації. Можлива також спільна аспірантура за домовленістю між ВНЗ. Аспірант обирає місце захисту дисертації. Щоб отримати 2 диплома треба захищатися і за кордоном, і у нас.
Велика кількість наших випускників працює за кордоном – переважно в наукових установах.
На факультеті функціонує докторантура.

Бажаємо успіху всім,
хто вирішить пов’язати свою долю з чудовою, цікавою,
вкрай необхідною суспільству та Батьківщині професією!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

No CAPTCHA challenge required.