До вступу

 1. Освітні програми:

 • Спеціальність “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ” (4 роки навчання):

          Медичні технології та аналіз даних

          Мікрохвильова інженерія та фотоніка

          Нанофізика та наноелектроніка

          Плазмові технології та поверхневі наноструктури

 • Спеціальність “КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ” (4 роки навчання)

          Інженерія комп’ютерних систем і мереж

 • Спеціальність “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА” (4 роки навчання )

          Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж

 • Спеціальність “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА” ( на базі диплому молодшого спеціаліста – 3 роки навчання)

          Телекомунікації та радіотехніка

 1. Бюджетне навчання – орієнтовна кількість місць держзамовлення: 

  ПФ – 85 місць, КІ – 68 місць, РТ – 15 місць, на базі диплома молодшого спеціаліста  – 40 місць.
  Детальніше про умови вступу див. Правила вступу до КНУ

 2. Додаткові бали: 

  учасникам міжнародних олімпіад, призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з профільних дисциплін, що відбулися у поточному навчальному році, додається 10 балів до конкурсного балу (КБ), а якщо КБ вступника перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Перелік базових предметів, за якими нараховуються додаткові бали, наведено в Додатках 2.7 та 2.8 Правил вступу.    Додаткові бали за результатами підсумкової атестації  (від 10 до 20) отримують також особи професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти. Перелік спеціальностей наведено в Додатку 2.3 Правил вступу.    Додаткові бали (від 1 до 20) отримують переможці та призери Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка проводиться в поточному навчальному році при вступі на основі повної загальної середньої освіти.Остаточно конкурсний бал балансується на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені у Додатку 2.9. Правил вступу, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

 1. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти наведено в Додатку 2.10 Правил вступу.