Лекції

З відеозаписами лекцій, що відбулися, можна ознайомитися на сайті Бібліотеки відеолекцій

Лекторій ФРЕКС: науково-популярні лекції для абітурієнтів

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка анонсує науково-популярні лекції з сучасних проблем фізики та інформатики.

Лекція № 1 (27.11.2010). Проблеми створення «електронного носа»

Проводить ІЛЬЧЕНКО Василь Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізичної електроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ.

Буде розказано про сучасні технології кремнієвої мікроелектроніки, які отримали назву «мікросистемні технології», одним з застосувань яких є системи аналізу запахів.

Лекція № 2 (18.12.2010). «Зелені» енергетика, промисловість, аерокосмос (плазмохімія, досягнення та перспективи)

Проводить ЧЕРНЯК Валерій Якович, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізичної електроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ.

Будуть розглянуті фізико-хімічні основи плазмохімії та її перспективних застосувань в: енергетиці (воднева енергетика), аерокосмічній галузі («зелена авіація», гіперзвукові літальні апарати, альтернативні ракетні палива), мікроелектроніці, хімії, екології.

Лекція № 3 (15.01.2011). Еволюція обчислювальної техніки

Проводить БАУЖА Олександр Стасісович, кандидат фіз.-мат. наук, асистент кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ.

Буде проведено екскурс в історію створення обчислювальних машин. Буде розглянуто тисячорічну історію вдосконалення засобів для обчислення та принципи їх роботи, а саме: перші пристрої для розрахунків, механічні машини, від перших до сучасних комп’ютерів.

Лекція № 4 (05.02.2011). Фізика в медицині

Проводить КОНОНОВ Михайло Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри медичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ.

Сучасна медицина для потреб діагностування використовує засоби фізичного дослідження. До таких засобів відноситься, наприклад, томографи та ультразвукові сканери, які дозволяють бачити внутрішні структури організму та їх стан. Інші методи на основі реєстрації фізичних величин визначають функціональній стан організму, наприклад серця і мозку, що також дуже важливо для правильного планування подальшого лікування.

Лекція № 5 (19.02.2011). Що таке радіофізика і хто такі радіофізики

Проводить КОВАЛЕНКО Валерій Фадейович, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри електрофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ.

В лекції буде розглянута роль, задачі, а також перспективи радіофізики серед інших фізичних наук на період її виникнення (середина ХХ сторіччя) та в сучасних умовах. На декількох конкретних прикладах науково-технічних розробок та спостереження невідомих раніше фізичних ефектів, виконаних на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ, будуть проілюстровані наведені в першій частині лекції тези.

Лекція № 6 (12.03.2011). Олімпіади для школярів у Київському університеті

Проводять ОБУХОВСЬКИЙ В’ячеслав Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри “Математика та теоретична радіофізика” факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ.

В лекції буде розглянуто історію олімпіад в університеті, “Правила прийому …. “, умови вступу в університет для абітурієнтів, що проявили фахові здібності. Буде розглянуто приклади задач, що пропонувались на попередніх олімпіадах з фізики, аналізуватимуться методи розв’язування і типові помилки.

Лекція № 7 (26.03.2011). Сучасні інформаційні технології

Проводять ЗАГОРОДНІЙ Володимир Васильович , ГАЙДАЙ Юрій Олексійович, , КОЛЄНОВ Сергій Олександрович (кафедра квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ). Буде розглянуто:

  1. Сучасні оптичні системи відображення. Як можна керувати світлом. Проектори, що працюють від джерела білого світла, та лазерні проекційні системи (ПЛІС). Портативні мультимедійні проектори. Системи 3D візуалізації. Тривимірне бачення та бінокулярний зір людини. Стереоскопічні технології створення тривимірних зображень. 3D окуляри та шоломи віртуальної реальності.
  2. Передача інформації за допомогою світла в оптичних хвилеводах. Фізичні явища, які обмежують інформаційні можливості оптичного волокна , і вказані практичні шляхи їх подолання. Структура сучасної магістральної оптичної лінії зв’язку, технологія інсталяції оптичних інформаційних мереж (відеодемонстрація), місце оптичного зв’язку в інформаційних мережах.
  3. Сучасний радіозв’язок. Різновиди радіозв’язку і класифікація систем зв’язку. Особливості систем рухомого радіозв’язку. Біологічна безпека радіозасобів. Стандарти радіозв’язку: NMT, AMPS, GSM/DAMPS, CDMA, CDMA-2000 і WCDMA (UMTS). Супутниковий радіозв’язок.

Лекція № 8 (09.04.2011). Проблеми космічної погоди

Проводить Мартиш Євген Власович, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізичної електроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ.

Земля гостро відчуває зміни сонячної активності, що проявляють себе головним чином у вигляді. Під час спалахів активності, частота яких збільшується в максимумах циклу, в короні Сонця народжуються інтенсивні потоки рентгенівського випромінювання та енергійних заряджених частинок — сонячних космічних променів, а також відбуваються викиди великих мас плазми та магнітного поля (магнітних хмар) у міжпланетний простір. Хоча магнітосфера та атмосфера досить надійно захищають все живе від прямої дії сонячних частинок та випромінювань, багато областей людської діяльності зазнають цього впливу. Серед них: радіоелектроніка, авіаційна та космічна техніка, лінії зв’язку та електропередач, трубопроводи, виявляються досить чуттєвими до електромагнітної і корпускулярної впливу, який надходить з навколоземного космічного простору. В наш час широке поширення набули прогнози впливу геомагнітної активності на стан здоров’я людини. Залежність самопочуття людей від магнітних бур вже твердо встановилось суспільстві і підтверджується статистичними дослідженнями: наприклад, кількість людей, госпіталізованих «швидкою допомогою» та число загострень серцево-судинних захворювань явно зростає після магнітної бурі. Тому вивчення механізмів формування геомагнітних збурень та прогнозування їх появи є суттєвим для багатьох областей людського суспільства.

Лекція № 9 (23.04.2011). Нанофізика магнітних систем

Проводить ПРОКОПЕНКО Олександр Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри кріогенної та мікроелектроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ.

У лекції буде викладено основи фізики магнітних явищ; записано та обґрунтовано рівняння руху намагніченості. Також буде розглянуто різні типи магнітних наноструктур, властивості яких активно вивчаються у сучасній світовій науці. Подальшу увагу в лекції буде приділено електрично-керованим магнітним наноструктурам, в яких відбувається явище переносу спіну. Буде проаналізовано фізичні процеси, які відбуваються у таких структурах та охарактеризовані різноманітні напрямки застосувань розглянутих структур.

Comments are closed.